Geodézia na internete

87/2013 Z.z. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  51.87kB
Mení a dopĺňa vyhlášku Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z. (zdroj: http://www.najpravo.sk/zakony/vypis-zakonov/87-2013-z-z-vyhlaska-uradu-geodezie-kartografie-a-katastra-slovenskej-republiky.html)
  • Zákon 293/1992 - o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one