Geodézia na internete

Základné pojmy

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Základné pojmy

Zemský povrch je nepravidelný:

 

Geoid - Hladinová plocha, ktorá je v prírode tvorená pokojnou vodnou hladinou. Nieje to matematicky definovateľná plocha z toho vyplýva, že nie je možné vykonávať výpočty. Táto plocha vzniká mysleným predlžením stredných hladín mora pod pevninou.

Elipsoid - Je náhradná matematická plocha, ktorá vzniká rotáciou Elipsy okolo jej malej osi totožnej s osou zemskej rotácie. Na výpočty sa používajú Besselov, Krasovského Elipsoid. Polomer zeme sa používa R=6378,2 km.

Guľa -  pre geodetické práce menšieho rozsahu sa môže zemský povrch aproximovať guľou.

Rovina - Možno s ňou nahradiť zemský povrch iba na zobrazovanie malých území (do 700km2 alebo je to kružnica s priemerom 30km alebo je to územie štvorec 27km2).

Mapa - Je zmenšený generalizovaný rovinný obraz zemského povrchu alebo jeho častí, vyhotovený v určitom súradnicovom systéme, v mierke s predpísanými parametrami.

Plán - je zobrazenie malej časti zemského povrchu, ktorý neobsahuje náležitosti mapového diela.

Náčrt - je to zobrazenie zemského povrchu malého rozsahu priamo v teréne len v približnej mierke.

 

Zákl. obsah mapy:

-          Polohopis
-          Výškopis
-          Popis

 

Mierka mapy - je číslo 1:M kde M je mierkové číslo, ktoré vyjadruje pomer zmenšenia skutočnej dĺžky na mape.

Geodetické základy - sú v teréne reprezentované geodetickými bodmi.

Geodetické body - patria medzi meračské body a tvoria bodové polia.

 

1.    Klasické geodetické základy:

a)    Polohové bodové pole (Česko - Slovenská trigonometrická sieť)

b)    Výškové bodové pole (Česko - Slovenská jednotná nivelačná sieť)

c)    Tiažové bodové pole GR - 64 (Česko - Slovenská gravim. sieť)

 

2.    Moderné geodetické základy:

(pre integráciu s okolitými štátmi)

-          Tvorí tzv. Štandardné Integrované geodetické bod (SK TRF)

a)    Štátna trigonometrická sieť - Polohové bodové pole (S - JTSK 2003)

b)    Štátna nivelačná sieť - Výškové bodové pole (Bpv.)

c)    Štátna gravimetrická sieť - tiažové bodové pole (Gr - 03)

d)    Štátna priestorová sieť (ETRS 89)

 

Súradnicové systémy:

a)     a)   

2D - rovinné súr. systémy (X, Y)
3D - priestorové súr. systémy (X, Y, Z)

b)  
 

Pravouhlé (X,Y), (X,Y,Z)
Polárne (uhol, dĺžka)

 

Súr. systémy v geodézií: S - JTSK, S - 40.

 

Stabilizácia geod. bodu:

Zabezpečenie geod. bodu trvalým alebo dočasným znakom v prírode.

·         Trvalé - Žulový kameň, klinec, kovová rúrka.

·         Dočasné - Drevený kolík, meračské klince, krieda.

Signalizácia bodu:

Trvalé alebo dočasné zviditeľnenie, označenie bodu v prírode.

·         Trvalá - Meračská veža, ochranná tyč, beónová skruž.

·         Dočasná - Výtyčka

 

 

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one