Geodézia na internete

Vytyčovanie pomocou Ortogonálnej metódy

Ak chceme vytýčiť bod pomocou Ortogonálnej metódy potrebujeme mať dané body A,B a staničenie, kolmicu bodov ktoré ideme vytýčiť. Vytyčovať môžeme elektronickým teodolitom v ktorých býva nainštalovaný program na vytyčovanie pomocou ortogonálnej metódy. Viac sa dočítate v príručke vášho teodolitu. Tak isto môžeme bod vytýčiť aj pomocou tzv. hranolčeku.

Pomôcky:

Vytyčovanie teodolitom: elektronický teodolit, reflektor, výtyčka, statív

Vytyčovanie hranolčekom: Výtyčky, 5 boký hranol, olovnica, pásmo

Vytyčovanie pomocou pentagonu (hranolčeka)

Vytyčovanie pomocou pentagonu (hranolčeka)

Zdroj obrázka: Geodézia, Prof. Ing. Ladislav Bitterer, Phd.
Vytyčovanie teodolitom

Vytyčovanie teodolitom

Zdroj obrázka: Geodézia, Prof. Ing. Ladislav Bitterer, Phd.
Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one