Geodézia na internete

Vytyčovanie

Vytyčovanie

Vytyčovanie je opak merania. Pri meraní získavame údaje o bode (jeho polohu alebo výšku). Pri vytyčovaní máme podklady kde získame údaje o bode ale v teréne daný bod nemáme označení. Ak sa vytyčuje parcela, vytyčujú sa lomové body parcely poprípade priebežný bod.  Po vytýčení sa bod v teréne označí kolíkom alebo roksorom ktoré sú obvykle na konci nastriekané viditeľnou farbou.    

Vytyčovanie je jednou z hlavných úloh geodeta. Vytyčujú sa najmä parcely, stavby, budovy, ploty, vytyčujú sa ale aj oporné piliere, vrstevnice...

Vytyčovať môžeme rôznymi prístrojmi. Momentálne sú najčastejšie používané GNSS alebo totálne stanice. Tieto prístroje ponúkajú vysokú presnosť, ktorá je v dnešnej dobe nevyhnutná.

Body môžeme vytýčiť:

1. ortogonálnou metódou,

2. polárnou metódou,

3. uhlovým pretínaním napred,

4. pretínaním napred z dĺžok,

5. vytýčenie z pomocných bodov,

6. zo súradnicových rozdielov,

7. polygonálnym vytýčením.

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one