Geodézia na internete

Výškové bodové pole

Všetky merania musia začínať a končiť na bodoch ktorých nadmorskú výšku poznáme. Tieto body tvoria výškové bodové pole.

Výškové bodové pole sa delí na:

Základné výš. bodové pole:

a)      Zákl. nivelačné bod (11 ks.)
b)      Nivelačná sieť 1.-4.rádu
c)      Plošné nivelačné siete

Podrobné výš. bodové pole:

a)      Stabilizované body tech. nivelácie
b)      Body poloh. a tiažových bodov polí ktoré majú určené výšku technickou niveláciou.
 

ZNB – sú stabilizované prírodnou skalou  veľkosťou 0,1 m x 0,1 m zakryté kamenným pomníkom.

NS – sú stabilizované čapovými značkami ktoré sú vodorovne zabetónované do stien skál, pilierov, budov. 1.+2. Sú body NS určené veľmi presnou niveláciou. Body 3.+4. Sú určené presnou niveláciou.

PVBP – sú stabilizované klincovou značkou ktoré sú usadené v zvislej ploche do nosných pilierov, nivelačných kameňov.

 

Metódy výškového merania
1.      Nivelácia
2.      Trigonometrické určenie výšok
3.      Barometrické určovanie výšok
4.      Hydrostatické určovanie výšok
Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one