Geodézia na internete

Presná nivelácia

Sa odlišuje od technickej nivelácie:

1)      Metodikou merania
2)      Strednou kilometrovou chybou
3)      Dĺžkami zámer
4)      Použitými prístrojmi
5)      Latami

Metodika merania:

Na meranie sa používa vždy dvojica lát. Laty sa v zvislej polohe udržiavajú opornými tyčami. Odčituje sa na late ľavá stupnica vzad, ľavá stupnica vpred, pravá stupnica vzad, pravá stupnica vpred. Odčitujeme 4 čítania. Vzdialenosť zámer rozmeriavame pásmom. Meriame tam a späť sa robí v inom čase dňa. Zámera minimálne 0,5m nad terénom.

Stredná km chyba:

 Sa rovná 3-5 mm.

Dĺžka zámer:

30-50m

Použité prístroje a pomôcky:

Prístroje sa používajú libelové aj kompenzátorové stým, že v náročnejších podmienkach sa používajú libelové. Prístroje sa líšia zámerným krížom. Prístroje majú zabudované mikrometer.

Laty sú celistvé dĺžka 3m s invarovým pásom. Laty majú dve stupnice ktoré sú od seba posunuté o konštantnú hodnotu. Stupnice majú pol centimetrové delenie.

Nivelačné podložky sa používajú ťažšie a väčšie.

Statívy sú celistvé.

Využitie PN:

Využíva sa na budovanie nivelačnej siete druhého a nižšieho rádu. Sledovanie posunu a deformáciu objektov (mosty, tunely)

Veľmi presná nivelácia

Stredná km chyba:

Sa rovná 1,5 – 2,25 mm

Dĺžka zámer:

20-30 m

Najnižšia povolená zámera :

Nad terénom 0,8 m

Využitie VPN:

Na meranie nivelačnej siete 1. Až 2. rádu.

MOM - NiA 1

MOM - NiA 1

Cielenie na latu niv. prístrojom MOM - NiA 1
Zápisník

Zápisník

Vypočítaný zápisník
Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one