Geodézia na internete

Plošná nivelácia

Plošná nivelácia sa používa na určenie výšok bodov na území, rovinatom alebo mierne sklonenom. Plošná nivelácia sa delí podľa toho aké máme k dispozícií podklady.

a)      Ak máme mapový podklad, tak ide o plošnú niveláciu pomocou mapového podkladu.
b)      Plošná nivelácia pomocou štvorcovej siete.
c)      Plošná nivelácia pomocou profilov.

Ak máme vhodný mapový podklad územia na základe tohto podkladu si vyhotovujeme náčrt a do toho náčrtu vyznačíme všetky podrobné body ktorých nadmorskú výšku chceme určiť (lomové body, rohy budov, šachty). Meranie vykonávame nivelačným ťahom medzi bodmi TN a všetky podrobné body náčrtu zameriavame ako body stranou.

Ak nemáme vhodný mapový podklad musíme najskôr vytýčiť štvorcovú sieť so stranami 5m Až 50m podľa účelu. Vytýčenie štvorcovej siete vykonávame hranolčekom alebo pentagonom (malá sieť) alebo teodolitom a dĺžkomerom. Zásada pri vytýčení siete z veľkého do malého, najprv vytýčime rohy siete a potom postupne zahusťujeme sieť smerom dovnútra minimálne jednu stranu treba pripojiť aj polohovo na existujúcu situáciu. Výškové meranie TN s uzavretým ťahom a všetky body siete meriame ako zámery stranou. Metóda dáva veľmi presné hodnoty a používa sa na výmeru veľkých plôch.

Plošná nivelácia

Plošná nivelácia

Plošná nivelácia v štvorcovej sieti
Plošná nivelácia

Plošná nivelácia

Plošná nivelácia pomocou profilov
Plošná nivelácia

Plošná nivelácia

Štvorcová sieť
Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one