Geodézia na internete

Hĺbkové meranie

Hĺbkové meranie aplikujeme pri určovaní hĺbky stavebnej jamy, výkopu, šachty atď. Meranie vykonáme geometrickou niveláciou doplnenou vhodnou diaľkomernou pomôckou napr. pásmom. Postup merania je vyznačený na obr. 7.59, keď nám zavesené pásmo nahradzuje nivelačnú latu. Výšku bodu B určíme podľa rovnice:

HB = H A + z A - ΔH - pB .Na rozmer ΔH, určený pásmom, nám pôsobia systematické chyby, hlavne z nesprávnej dĺžky pásma, zo zmeny dĺžky pásma účinkami teploty a vlhkosti vzduchu, z pretiahnutia pásma. Chyby analyticky eliminujeme z výsledkov merania.

Zdroj: Geodézia, Prof. Ing. Ladislav Bitterer, Phd.

Náčrt situácie

Náčrt situácie

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one