Geodézia na internete

Chyby pri nivelácií

Chyby podľa prístrojov a pomôcok.

a)      Nulová plocha (pätka laty) táto chyba vzniká vtedy ak pätka laty nie je kolmá na zvislú os. Túto chybu zistíme ak staviame latu na žabu (podložku) 5 spôsobmi. Ak sa chyba potvrdí treba prebrúsiť pätku laty. Latu staviame na podložku nasledovne:

 

 

a

b)      Nulová plocha totožná s počiatkom stupnice.
c)      Prehnutie alebo krútenie laty.
d)      Chyba libely na late.
e)      Nesprávna dĺžka latového metra.
f)      Chyba z nevodorovnosti zámery.
g)       Chyba vzniknutá zmenou výšky NP a prestavových podložiek.

Chyby merača:

a)      Chyba z úklonu laty.
b)      Chyba v urovnaní zámery.
c)      Chyba v čítaní stupnice nivelačnej laty, táto chyba závisí od dĺžky zámery, od tvaru latovej stupnice.
d)      Chyby zväčšenia ďalekohľadu.

Chyby prostredia:

a)      Chyba spôsobná zakrivením zeme a refrakcie , tejto chyba sa dá predísť ak dávame prístroj do stredu zámery a dodržiavame maximálnu dĺžku zámery.
b)      Vplyv teplotných zmien na nivelačné prístroje.
c)      Zmeny nivelačných výšok bodov.

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one