Geodézia na internete

Výškove merania

Výškové merania

Pri výškovom meraní určujeme výškové rozdiely medzi jednotlivými bodmi na zemskom povrchu a z nich odvodzujeme výšky bodov. Výškový rozdiel je rozdiel dvoch výšok t.j. je to vzdialenosť medzi dvoma hladinovými plochami.

Zdanlivý horizont je dotyková rovina ku skutočnému horizontu.

Výška bodu H je vzdialenosť bodu v smere zvislice od zvolenej hladinovej plochy.

Hladinová plocha – je to plocha ktorá je vo všetkých svojich bodoch kolmá na smer zemskej tiaže.

Nultá hladinová plocha prechádzajúca zvoleným nultým výškovým bodom v jednotlivých štátoch, je to priemerná výška hladiny mora. Do roku 1949 sa používal Jadranský výš. systém, ktorého 0 bod bol v Terste a cez neho prechádzala 0 hladina. Po roku 1949 sa používa Baltský výš. systém ktorý má 0 bod v Kronštate – Bpv. = Balt po vyrovnaní. Rozdiel medzi Jadranským a Baltským je 40cm. Baltský je  -40cm.

Absolútna alebo Nadmorská výška bodu je vzdialenosť od nulovej hladinovej plochy pozdĺž zvislice po príslušný bod.

Relatívna výška je vzdialenosť medzi dvoma hladinovými plochami.

Vzdialenosť hladinových plôch

Vzdialenosť hladinových plôch

Rozdiel výšok Ha,Hb

Rozdiel výšok Ha,Hb

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one