Geodézia na internete

Úprava ďalekohľadu pred meraním

Príprava ďalekohľadu pred meraním

1, Zaostrenie nitkového kríža.

Hlavnou úlohou pri zameriavaní ďalekohľadom je nastavenie nitkového kríža. Aby nastavenie bolo ostré, spoľahlivé, jednoznačné a čo najpresnejšie, je treba, aby rysky nitkového kríža sa javili ostré, hladké a tmavo čierne, čiže ostré. Nitkový kríž sa zaostruje tak, že sa zamieri ďalekohľadom proti svetlému pozadiu (obloha, stena, papier) a pohybujeme krajnou šošovkou až kým rysky nebudú ostré a jasne viditeľné. Toto zaostrenie vyhovuje však len tomu pozorovateľovi, ktorý si nitkový kríž zaostril pre svoje oko. Každý pozorovateľ si musí nitkový kríž zaostriť pre svoje oko, pretože každý pozorovateľ vidí inak. Pozorovatelia ktorý sú krátko alebo ďalekozraký si môžu pri meraní okuliare odložiť. Pozorovatelia ktorý majú astigmatickú poruchu oka musia počas merania používať okuliare.

Nitkový kríž stačí nastaviť len raz pred meraním. Rôzna vzdialenosť bodov nemá vplyv na ostrosť zámerného kríža.

 

2,Zaostrenie na predmet.

-          Hrubé cielenie kolimátorom.

-          Jemné cielenie ďalekohľadom (pomocou pohyboviek).

-          Po zacielení na predmet zaostríme obraz v ďalekohľade pomocou vnútornej zaostrovacej šošovky (vonkajšou skrutkou). Predmet musí byť jasný, zreteľný. Správnosť zaostrenia kontrolujeme tak, že rovina obrazu zámerného kríža a predmetu nám splýva t.j. ak pohneme mierne okom sprava do ľava a späť, zámerný kríž sa nehýbe a zakrýva stále ten istý bod. 

Správne cielenie

Správne cielenie

Správne cielenie pri meraní vod. uhlov.
Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one