Geodézia na internete

Stavanie a príprava prístroja na meranie

Stavanie prístroja a jeho príprava na meranie

1.      Povolíme nohy statívustatív vytiahneme približne do výšky pŕs alebo brady, záleží od toho ako široko potrebujeme roztiahnuť nohy statívu.
2.      Postavíme sa približne nad bod.
3.      Chytíme statív za dve nohy a tretiu zapichneme, následne nohy, ktoré držíme roztiahneme.
4.      Snažíme sa nohy statívu pokladať do drážok alebo na zem, aby sme ich mohli zabezpečiť proti ich posunutiu.
5.      Na statív si môžeme upevniť olovnicu aby sme vedeli, či statív stojí približne nad bodom.
6.      Ak statív stojí približne nad bodom, tak pevne zašliapneme nohy statívu aby po pripevnení prístroja  nenastalo ich zaborenie alebo postupné sadanie.
7.      Vyberieme prístroj z ochranného boxu a položíme ho na hlavu statívu.
8.      Prístroj priskrutkujeme na hlavu statívu tak aby sa nehýbal.
9.      Prístroj zhruba zhorizontujeme.
10.  Skontrolujeme centráciu, ak nie sme priamo nad bodom, povolíme skrutku a jemne posúvame prístroj na hlave statívu POZOR! Urovnávacia podložka nesmie prečnievať z hlavy statívu!!! Ak sme priamo nad bodom prístroj upevníme a skontrolujeme horizontáciu, poprípade ho urovnáme.
11.  Pootočíme pár krát prístrojom aj ďalekohľadom, aby sa nám uvoľnila HZ a V os.
12 Zaostríme zámerný kríž na svoje oko a môžeme začať s meraním.
Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one