Geodézia na internete

Geometrické podmienky teodolitu

Geometrické podmienky teodolitu

Rektifikácia teodolitu ide o postup skúšky správnosti teodolitu vrátane opravy (pozostáva správna vzájomná geometrická poloha osí a chyby výrobného charakteru).

Hlavné osi teodolitu:

Zámerná os Z – kolimačná os

Horizontálna os H – otočná os ďalekohľadu

Vertikálna os V – Vertikálna os – Hlavná os teodolitu

Os alidádovej libeli L

Osové podmienky:

L kolmá na V

H kolmá na V

Z kolmá na H

Ak nie sú splnené osové podmienky vznikajú osové chyby:

1)    Chyba vertikálnej osi

2)    Kolimačné chyby

3)    Chyba horizontálnej osi

Excentricitu alidády odstránime tak, že čítame na dvoch diametrálnych rozdielnych miestach deleného kruhu ( v jednej skupine ).

Chybu z nerovnomerného delenia kruhu znížime viacnásobným meraním uhlov vo viacerých skupinách.

Osi teodolitu

Osi teodolitu

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one