Geodézia na internete

Ďalekohľad

Je to zámerná pomôcka geodetických prístrojov umožňujúca presné cielenie a určenie smeru na meraný predmet. Ďalekohľady geod. prístrojov obsahujú zámerný kríž preto sa líšia od obyčajných ďalekohľadov.

Druhy ďalekohľadov:

1,  Podľa použitých častí:  

a)    Šošovkové

b)    Šošovkovo-zrkadlové

2, Podľa vytvorenia obrazu:

a)    S prevráteným obrazom

b)   S priamym obrazom

 

3, Podľa zaostrenia:

a)    S vonkajším zaostrením   (ďalekohľady nestálej dĺžky)

b)    S vnútorným zaostrením (ďalekohľady stálej dĺžky), (umožňujú stotožniť obraz predmetu obrazovej rovine so zámerným krížom a spolu ich pozorovať s okulárom.)

Hrubo vyznačené sú tie ktoré sa dnes najviac používajú.

Kvalita ďalekohľadu sa pozoruje podľa.

      I.               Zväčšenia (15x, 40x)
    II.               Veľkosť zorného poľa
   III.              Jasnosť
Rez ďalekohľadom

Rez ďalekohľadom

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one