Geodézia na internete

Teodolit

Teodolit je geodetický prístroj na presné meranie a vytyčovanie vodorovných a zvislých uhlov ľubovoľnej veľkosti. Okrem toho môžeme merať aj vzdialenosť.

Uplatnenie teodolitov je nielen v geodézií ale aj v astronómií, v stavebníctve, baníctve.

Princíp konštrukcie teodolitu:

                       2, Dolná pevná časť Limbus

                       3, Horná otočná časť Alidáda

 

Rozdelenie Teodolitov:

Podľa presnosti:

1.      Veľmi presné:  <3sek.

2.      Presné (sekundové): <15sek.

3.      Stredná presnosť (minutové): <1min.

4.      Nižšej presnosti (stavebné):  >1min.

 

Podľa funkčného princípu:

1.      Optické teodolity

2.      Elektronické

3.      Laserové

4.      Magnetícké teodolity, Gyroteodolity, Fototeodolity

 

Podľa usporiadania vertikálnych osovích systémov:

1.      Jednoosové

2.      Repetičné (Dvojosové)

3.      Reiteračné

 

Podĺa spôsobu čítania:

1.      Vernierový

2.      Mikroskopický

3.      Koincidenčný

4.      Digitálny

5.      Registračný

6.      Kódový

Podľa materiálu kruhu a ich konštrukcie:

1.      Kovové kruhy

2.      Sklenené kruhy

3.      Kódové kruhy

4.      Špeciálne

 

 

Mechanické zariadenia:

Patria sem:

a)      Svorky

b)      Pohybovky

c)      Reiteračné skrutky

d)      Membránové svorky (upínacie)

 

Svorky:

Slúžia na zastavenie hrubého pohybu teodolitu, zastavenie otáčania alidády vo vodorovnom smere a na zastavenie otáčania ďalekohľadu vo zvislom smere. Existujú svorky (vodorovné, zvislé). Otáčanie ďalekohľadu a teodolitu prevádzame pri uvoľnených svorkách.

 

Pohybovky:

Slúžia na vykonanie jemného pohybu teodolitu a ďalekohľadu. Existuje (vodorovná, zvislá). Pohybovky fungujú len pri upnutých svorkách. Na optických teodolitoch a niektorých elektronických teodolitoch majú pohybovky len určitý rozsah.

 

Časti teodolitu

Časti teodolitu

Jednotlivo pomenované časti teodolitu.
Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one