Geodézia na internete

Tachymetria

Tachymetria

Používa sa na polohové a výškové určenie bodov. Slovo tachymetria znamená rýchle meranie. Na tachymetrické meranie môžeme použiť ľubovoľný teodolit ktorý je vybavený diaľkomernými ryskami. Momentálne sa používajú elektronické teodolity ktorými sa tachymetria meria veľmi jednoducho a rýchlo.

Podľa druhu použitého diaľkomera sa tachymetria delí na:

-          Nitkovú – tachymetria univerzálnym teodolitom.
-          Diagramovú – tachymetria pomocou diagramového diaľkomera.

 

Presnosť:

20cm -25cm na 100m
Dosah pri meraní max. do 150m.

Meranie tachymetrie:

-          Prístroj postavíme na bod a pripravíme na meranie (horizontácia, centrácia)
-          Odmeriame výšku pristroja ktorú zapíšeme do zápisníku alebo hodnotu vložíme do prístroja (ak máme elektronický prístroj)
-          Pri elektronických teodolitoch zadáme aj výšku cieľa
-          Nastavíme orientáciu
-          Latu alebo zrkadielko staviame na podrobný bod
-          Základnicu (optický teodolit) postavíme na hlavný klin (na late je označený zväčša býva vo výške 1,40m)

Meriame:

-          Vodorovný uhol
-          Vzdialenosť po odmeraný bod
-          Výškový uhol alebo prevýšenie
-          Výšku cieľa

 

Výpočet:

-          Vodorovnú vzdialenosť vypočítame (optický teodolit) vzorcom:

d = k*l

(l = odčítanie na late

k = konštanta)

-          Prevýšenie dostaneme odčítaním výškomernej krivky na late

h  = kh*lh

(l = odčítanie dĺžok na late

kh = násobná konštanta)

Zorné pole

Zorné pole

Zorné pole dialkomera ZEISS DAHLTA 010A
Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one