Geodézia na internete

Použitie laserových prístrojov

Použitie laserových prístrojov

Obr. 12.68. Laserový teodolit SLT 20 SOKISHA

Lasery v geodézii používame v spojení s teodolitom alebo nivelačným prístrojom a tiež aj ako samostatné prístroje. Spojenie s geodetickým prístrojom môžeme docieliť dvoma spôsobmi a to nasadením laserovej jednotky na tubus ďalekohľadu (staršie využitie laserov) ako napr. Wild GLA, alebo pripevnením laserového okulára k teodolitu alebo nivelačnému prístroju. Pripevnenie môže byť trvalé ako u laserového teodolitu Kern DKM 2-AL (obr. 12.66), alebo vymeniteľné, ako u laserového okulára Wild GLO 2.

Samostatné laserové prístroje využívame v geodézii na vytyčovanie smeru vo vodorovnej úrovni alebo v určitom sklone (obr. 12.68)

Laserové prístroje s rotujúcimi laserovými lúčmi vytyčujú vodorovnú alebo sklonenú vzťažnú rovinu (obr. 12.69).

Obr. 12.69. Laserlevel – laserový prístroj s rotujúcou hlavicou

Geodetické využitie laserových prístrojov je hlavne pri vytyčovacích prácach a to:

1. výškových stavieb – pri montáži stien a skeletu stavby, montáži koľajníc mostových žeriavov,

2. inžinierskych stavieb – pri stavbe kanálov a potrubí, mostov, tunelov, bagrovaní riek a kanálov,

meraní posunov a pretvorení stavieb v priebehu zaťažovacích skúšok, pri betonárských prácach,

3. tunelovaní – vedení raziacich strojov,

4. železničnom staviteľstve – vedení smerovacích a podbíjacích mechanizmov, úprave terénu,

5. melioráciách – vedení bagrovacích mechanizmov, kladení drenážnych potrubí atď.

Upozornenie!:

Pri používaní laserových prístrojov používajte ochranné okuliare! Pozeranie sa do laserového lúču poškodzuje sietnicu a môže spôsobiť oslepnutie.

Zdroj: Geodézia, Prof. Ing. Ladislav Bitterer Phd.

Rozličné prístroje ktoré využívajú laser
Obr. 12.66. Laserový teodolit Kern DKM 2-AL.bmp
Obr. 12.68. Laserový teodolit SLT 20 SOKISHA.bmp
Obr. 12.69. Laserlevel – laserový prístroj s rotujúcou hlavicou.bmp
Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one