Geodézia na internete

Meranie polygónov

V polygónovom ťahu (PŤ) sa meria vodorovná dĺžka a vrcholové ľavostranné uhly. Polygón sa zväčša pripája na body, ktorých súradnice boli určené pomocou GNSS a následne sa zhusťujú pomocou PŤ. Na meranie sa používajú elektronické teodolity ktoré dokážu merať vodorovnú dĺžku. Dĺžky PŤ meriame vždy 2 krát (nezávisle), do výpočtu zadávame priemer. Vrcholové ľavostranné uhly meriame čo najpresnejšie, v dvoch polohách v 1 alebo viac skupinách.

Samostatné polygónové body volíme tak:

1.      aby boli vhodne rozmiestnené na meranie polohopisu,

2.       aby bola viditeľnosť medzi susednými bodmi polygónu.

Ak nám to možnosti a tvar terénu dovolia body volíme tak:

1.      aby viditeľnosť bodov bola 60-400m výnimočne do 1500m.
2.      Dĺžky strán majú byť približne rovnako dlhé, po krátkej strane nesmie nasledovať dlhá strana.
3.      Uhly majú byť čo najpresnejšie k priamym.

Na presnosť určenia polohy polygónových bodov majú  vplyv:

-          Presnosť súr. bodov, na ktoré pripájame a orientujeme polygón.
-          Správnosť orientačných uhlov na začiatku a konci polygónu.
-          Chyby pri meraní vrcholových uhlov a chyby pri meraní dĺžok polygónových strán.
Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one