Geodézia na internete

Polygometria

Zhusťovanie bodového poľa pomocou polygónov

Ak potrebujeme pre meranie zhustiť bodové pole a nemôžeme použiť systém GNSS, musíme na zhustenie bodového poľa použiť tzv. Polygónový ťah. Polygónový ťah je pripojený na súradnicovo známe body. Súradnicovo známe body sa prevažne určujú pomocou GNSS. V polygónovom ťahu sa merajú vod. dĺžky a ľavostranné uhly. Uhly a dĺžky sa merajú čo najpresnejšie. Polygóny sa rozdeľujú rôzne v závislosti od pripojenia atď. Presnosť polygónových bodov je určená smernicami.  Polygóny sa dajú rátať manuálne alebo pomocou softwarov napr. Kokeš.

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one