Geodézia na internete

Polárna metóda

Polárna metóda je základnou metódou na podrobné polohopisné meranie. Podrobné body určujeme pomocou polárnych prvkov - vodorovným uhlom a vodorovnou dĺžkou.

Čím sa meria polárna metóda?

V dnešnej dobe sa meria polárna metóda elektronickými teodolitmi lebo elektronické teodolity dokážu merať vzdialenosť  na veľkú presnosť a tak isto aj uhly .

 Dávnejšie sa meralo optickými prístrojmi BRT ktoré pomocou výtyčky dokázali odmerať aj vzdialenosť. Vzdialenosť meraná BRT bola nie veľmi presná. Optické teodolity sa pri tejto metóde nepoužívajú z dôvodu lebo nedokážu merať vzdialenosť. Táto vzdialenosť by sa dala odmerať aj pásmom ale bolo by to veľmi zdĺhavé.  Výber prístroja a pomôcok robíme z ohľadom na požadovanú presnosť merania a mierku mapy.    

 

Ako sa meria polárna metóda?

Polárna metóda ako bolo spomenuté sa meria pomocou vodorovných uhlov a dĺžok.  Postavíme sa prístrojom na bod a pripravíme ho na meranie (centrácia a horizontácia).  Na ďalší bod nastavíme  orientáciu (nulové čítanie) a odmeriame vzdialenosť.  Následne môžeme merať body polohopisu. Zacielime na zrkadielko odčítame vzdialenosť a uhol.

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one