Geodézia na internete

Podrobné polohopisné meranie (PPM)

1.      Úvod do podrobného polohopisného merania.
2.      Geodetické metódy:

-          Ortogonálna metóda

-          Polárna matóda

-          Konštrukčné omerné miery

-          Metóda pretínania napred

3.Úvod do podrobného polohopisného merania:

-          Určujeme polohu rôznych objektov v teréne vzhľadom ku geodetickým meračským bodom.

-          Cieľ PPM – vyhotoviť polohopisnú mapu územia.

Predmetom merania sú vybrané objekty a javy polohopisu na zemskom povrchu alebo pod ním.

Objekty:

-          Hranice – štátne, krajské, okresné, hranice pozemkov, vlastnícke.

-          Komunikácie – dopravné cesty, mosty, železnice, riečne, podzemné.

-          Inžinierske – elektrické, plynové, vodovodné, kanalizačné vedenie, telefónne, optické káble.

-          Budovy a stavby – všetky budovy, ktoré sú spojené zo zemským povrchom.

Výsledky PPM:

-          Grafické údaje (náčrt, mapa)

-          Číselné (zápisníky)

Všetky tieto údaje slúžia pre výpočet súradníc, pre výpočet výmer a vyhotovenie máp.

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one