Geodézia na internete

Ortogonálna metóda

Metóda pravouhlých súradníc.

Pri tejto metóde je poloha bodu určená staničením a kolmicou.

 

Základné informácie:

Znamienko + alebo – udáva polohu bodu voči priamke.

Na pravo +

Na ľavo –

Kolmicu do dvoch metrov vytyčujeme od oka.

Kolmice 2m-30m vytyčujeme pomocou špecialne upravenými hranolovými pomôckami. Kolmice nad 30m vytyčujeme teodolitom.

Pomôcky:  päťboký hranol, výtyčky, pásmo, meračské klince, olovnica.

 

Postup merania:

  Stabilizujeme a signalizujeme počiatočný bod a koncový bod priamky. Pomocou pentagonu sledujeme obraz výtyčiek počiatočného a koncového meračského bodu. Sledujem obraz výtyčiek a pohybujem sa až kým nebude obraz výtyčiek stotožnený nad sebou. Ak je obraz stotožnení znamená to, že som na meračskej priamke.

  V druhom kroku sa pohybujem v smere meračskej priamky sledujem obraz výtyčiek v pentagone a ak sú všetky 3 výtyčky nad sebou (počiatočný, koncový a podrobný bod). Spustím olovnicu a vytýčim pätu kolmice. Staničenie je hodnota od počiatku meračskej priamky po príslušnú kolmicu podrobného bodu. A kolmica je vzdialenosť od päty kolmice po bod.

 Náčrt merania pomocou ortogonálnej metódy.

Náčrt - ortogonálna metóda

Náčrt - ortogonálna metóda

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one