Geodézia na internete

Meranie vodorovných uhlov a smerov

Metódy merania vod. uhlov:

1.      Meranie v jednej polohe ďalekohľadu (hrubé merania)
2.      Meranie v dvoch polohách ďalekohľadu
3.      Meranie v radoch a skupinách
4.      Meranie uhla násobením

Kedy je prístroj v druhej polohe?

Prístroj je v druhej polohe ak má výškový kruh v pravo.

Ako nastavíme nulové čítanie?

Na optických prístrojoch sa nastavuje nulové čítanie pomocou Mahlerovej alebo Reiteračnej skrutky. Odporúča sa nenastavovať presnú nulu, ale napríklad 0o05´00´´ z dôvodu aby sme sa nedostali do záporných čísiel.

Pri elektronických prístrojoch nastavujeme presnú nulu pomocou funkcie nastavenia nulového čítania. (Obvykle označenie Hz=0).

 

Meranie vo viacerých skupinách:

Meranie vo viacerých skupinách spočíva v tom, aby sa odstránila chyba vod. kruhu. Preto sa meria na rôznych častiach kruhu.   Pre presnejšie výsledky merania vodorovných smerov meriame vo viacerých skupinách.

·         Počet skupín volíme podľa požadovanej presnosti, najčastejšie (2-4 skupiny)

·         Nastavenie počiatočného čítania v ďalších skupinách.

 Vzorec: o=180/n  Kde 180predstavuje počet stupňov (ten sa vo vzorci nemení), pri grádových  teodolitoch udávame 200g. A písmenko n udáva počet skupín.

Príklad:

180o/2=90o

To znamená:

1sk.  00o05´00´´ (tých 5 minút je nastavené ako nulové čítanie z dôvodu že sa nedáva presná nula)

2sk. 90o05´00´´

 

Čítania v 3 skupinách:

1.      00o05´00´´

2.      60o05´00´´

3.      120o05´00´´

Zápisník

Zápisník

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one