Geodézia na internete

Rady pre presné meranie uhlov

-       Dodržanie správnych osových podmienok.
-       Chrániť teodolit pred slnečným svetlom z dôvodu rozťažnosti kovov ktorý spôsobuje rozpínanie čítacie kruhu.
-       Otočiť teodolitom pár krát aby sa uvoľnili a rozhýbali odčítacie systémy.
-       Pri meraní otáčať teodolitom do jedného smeru.
-       Meranie by malo byť čo najplynulejšie a s prístrojom zaobchádzať citlivo, zbytočne sa ho nedotýkať a neopierať sa oň.
-       Pri komunikácií alebo na nespevnených plochách meranie čo najrýchlejšie ukončiť z dôvodu sadania prístroja alebo vibrácií.
-       Správne zaostriť zámerný kríž aj čítací mikroskop.
-       Cieliť čo najpresnejšie.
Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one