Geodézia na internete

Systematické chyby pri meraní uhlov

1.    Osové chyby teodolitu
(Chyba z nezvislej polohy vertikálnej osi teodolitu
Kolimačná chyba
Nedodržanie podmienok kolmosti osí)
2.    Chyby v delení kruhu a stupnice optického mikrometra. Túto chybu minimalizujeme, ak budeme meranie toho istého smeru viac krát opakovať a čítanie rozložíme rovnomerne po kruhu a po stupnici optického mikrometra.
 
3.    Chyba z excentrickej alidády, táto chyba sa vylučuje čítaním na dvoch protiľahlých miestach deleného kruhu.
 
4.    Chyba z otáčania observačného piliera sa pri lineárnom otáčaní eliminuje úpravou meračského postupu. Rovnomerné otáčanie piliera však môžeme predpokladať len kratšiu dobu.
 
5.    Rúnová chyba. Rúnová chyba spôsobuje, že interval medzi dvoma susednými ryskami deleného kruhu, nie je mikroskopom presne zväčšený tak, aby zodpovedal rozsahu stupnice optického mikrometra. Rúnovú chybu zminimalizujeme alebo zistíme opakovanou koicidenciou.
 
6.    Chyba z centrácie teodolitu, cieľa.
 
7.    Nepresnosť libiel.

 

Náhodné chyby pri meraní uhlov:

Patria sem chyby v zlom zacielení na bod, chyby v koincidencii. Chyby v zacielení na bod sa zväčšujú pri zlej viditeľnosti, pri vibrácii zámerného lúča, pri vysokej teplote kedy dochádza k vibrácii vzduchu čo v ďalekohľade vnímame ako rozmazaný obraz.

Účinok náhodných chýb však nie je rozhodujúci na presnosť meraného uhla, lebo počet pointácií a čítaní je pri opakovanom meraní dosť vysoký. O presnosti rozhodujú predovšetkým systematické chyby. Náhodné chyby vieme veľmi ľahko z merania vylúčiť.

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one