Geodézia na internete

Meranie vodorovných a výškových uhlov

Meranie uhlov

Meranie vodorovných a výškových uhlov je v geodézií veľmi dôležitý úkon. Z merania vod. a výš. uhlov sa neskôr pomocou výpočtov dokážeme dostať k nášmu potrebnému výsledku.

Uhly meriame prevažne teodolitom. Rôzne teodolity merajú v rôznych presnostiach a jednotkách napr. v sekundovej presnosti, minútovej presnosti alebo v stupňoch, grádoch, radiánoch. Meranie uhlov ovplyvňujú rôzne chyby o ktorých si môžete prečítať tu.

Vodorovné uhly

Výškové uhly

 

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one