Geodézia na internete

Štruktúra systému GNSS (GPS)

GNSS sa člení na tri segmenty:

-          Vesmírny (Space segment),
-          Riadiaci (Control segment),
-          Používateľský (User segment).

Vesmírny segment:

-          tvoria ho aktívne družice GNSS,
-          počet družíc je minimálne 24,
-          doba obehu družice okolo zeme je 12 hodín,
-          24 družíc je rozdelených na 6 dráh po 4 družiciach s inklináciou 55˚,
-          obežné dráhy sú vzájomne natočené o 60˚,
-          vzdialenosť družíc od zeme je asi 20200 km,
-          2 krát za rok je asi na 18 hodín prerušené vysielanie signálu z dôvodu údržby,
-          1 krát za rok sa vykonáva korekcia obežnej dráhy.

 

Riadiaci segment:

-          hlavnou úlohou je aktualizácia údajov obsiahnutých v navigačných správach vysielaných jednotlivými družicami vesmírneho segmentu,
-          je zodpovedný za riadenie celého globálneho polohového systému,
-          4 pozemné monitorovacie systémy na celom svete
-          Hlavná stanica Colorado (USA) na leteckej základni Falcon,
-            Monitorovacie stanice merajú signály vysielané družicami a získané informácie prenášajú do hlavnej stanice,

Používateľský segment:

-          GNSS prijímače
-          Používatelia
-          Vyhodnocovacie postupy

 

Zdroj:

Názov: Globálne navigačné satelitné systémy a ich využitie

Autor: Ing. Ľubica Simonidesová

Vydal: Stredná geodetická škola

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one