Geodézia na internete

Ovplyvňovanie presnosti GNSS

Faktory ovplyvňujúce presnosť systému GPS

     Presnosť polohy určenej prijímačom GPS sa môže pohybovať od 100m do niekoľko centimetrov v závislosti od použitého spôsobu merania a spracovania výsledkov merania, od aktuálneho stavu atmosféry a od aktuálnej politiky ministerstva obrany USA (kódovanie a degradácia presnosti niektorých signálov) a pod.

     Presnosť určovania polohy a času pomocou GPS ovplyvňujú nasledovné faktory:

·         riadenie prístupu k signálom z družíc (selektívna dostupnosť, Anti-Spoofing),

·         stav družíc,

·         rozsah presnosti meraní,

·         pomer signál/šum,

·         viaccestné šírenie  (pri veľkých vodných plochách, sklenených budovách – odrazy signálov),

·         počet viditeľných družíc (potrebujeme signál z minimálne štyroch družíc, ale výhodnejší je väčší počet),

·         geometrické usporiadanie viditeľných družíc,

·         typ prijímača,

·         starostlivosť prípravy merania,

·         platnosť efemeríd,

·         presnosť hodín na družiciach,

·         vplyv ionosféry a troposféry,

·         chyba hodín prijímača,

·         spôsob merania a vyhodnocovania.

 

 

Zdroj:

Názov: Globálne navigačné satelitné systémy a ich využitie

Autor: Ing. Ľubica Simonidesová

Vydal: Stredná geodetická škola

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one