Geodézia na internete

Ako funguje GNSS (GPS)

1.      Princíp triangulácie zo satelitov – dá sa povedať, že je tu použitý princíp pretínania z dĺžok vpred.
2.      Meranie tranzitného času – Tranzitný čas je časový úsek, za ktorý sa dostane rádiový signál zo satelitu do prijímača.
3.      Pre meranie tranzitného času si GPS nárokuje veľmi presnú synchronizáciu časov, ktorú môžeme dosiahnuť použitím špeciálnych metód.
4.      Poloha satelitov je presne monitorovaná pozemnými stanicami – Pri pretínaní z dĺžok je pre výpočet potrebná okrem vzdialenosti na satelity aj ich presná poloha v priestore.
5.      Vykonanie korekcií z predĺženia tranzitného času – Táto nežiaduca systematická chyba vzniká pri prechode rádiového signálu cez atmosféru.

Zdroj:

Názov: Globálne navigačné satelitné systémy a ich využitie

Autor: Ing. Ľubica Simonidesová

Vydal: Stredná geodetická škola

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one