Geodézia na internete

NAVSTAR GPS

(NAVigation System for Timing And Ranging Global Position System)

                GPS je navigačný systém na báze umelých družíc, ktorý poskytuje určovanie polohy, navigáciu a informácie o presnom čase.

Systém bol vyvinutý pre vojenské účely. Prvá družica bola vyslaná na obežnú dráhu v roku 1978. V roku 1981 bol systém čiastočne sprístupnený civilnému sektoru a od roku 1983 sa začal využívať aj v geodézií.

Výhody GPS:

-          vysoká polohová presnosť (až mm),

-          schopnosť určovať okrem polohy aj rýchlosť a čas,

-          dostupnosť signálu kdekoľvek na Zemi (pevnina, more, vzduch),

-          práca za každého počasia 24 hodín denne,

-          poloha určená v trojrozmernom priestore.

Nevýhody GPS:

-          väčšie nároky na plánovanie meračských kampaní,

-          pri meraní musí byť zaistená viditeľnosť oblohy (nedá sa merať v podzemí, medzi budovami, pod hustou vegetáciou),

-          po meraní je ešte potrebná transformácia z WGS 84 do JTSK-03 a Bpv,

-          vysoké vstupné náklady.

Zdroj:

Názov: Globálne navigačné satelitné systémy a ich využitie

Autor: Ing. Ľubica Simonidesová

Vydal: Stredná geodetická škola

Družica

Družica

Reálny obraz družice
Družice vo vesmíre

Družice vo vesmíre

Obeh družíc okolo zeme
Učebný text GNSS

Učebný text GNSS

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one