Geodézia na internete

Základy fotogrametrie, Geometrické základy

Fotogrametrickú snímku môžeme považovať za stredový priemet zobrazovaného predmetu. Pri projekcií dochádza ku skresleniam ktoré sú zapríčinené:

a)      Sklonom snímky
b)      Členitosťou terénu
c)      Refrakciou a zakrivením zeme
d)      Chybou technicky a materiálu

Fotogrametria sa snaží rôznymi prostriedkami (optické, mechanické, matematické) skreslenie eliminovať.

Projekčné centrum:

Každému predmetovému bodu A,B,C... zodpovedá snímkový bod A´,B´,C´... a všetky lúče spájajúce predmetové a snímkové body prechádzajú jediným bodom – projekčným centrom O (stredom premietania – stredom objektívu fotokamery). Vzťah medzi snímkou a predmetom je jednoznačne definovaný fotogrametrickým zväzkom lúčov s centrom v bode O.

Projekčné centrum

Projekčné centrum

Projekčné centrum O.
 Zdroj Obrázka: http://www.sgs.edu.sk/HTML/pozemfoto.htm
Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one