Geodézia na internete

Vývoj fotogrametrie

 

Ikonometria

Objavila sa ešte pred vynájdením fotografie. Boli to ručne kreslené obrázky pomocou tmavej CAMERA OBSCURA alebo dierkovej CAMERA CLARA.

Prieseková fotogrametria

-       Spočíva v pretínaní napred.

-       Používajú sa 2 snímky vyhotovené na koncových bodoch. Touto metódou zmapoval v 1893 – 1897 Viedenskí zemepisný ústav Vysoké Tatry v mierke 1 : 25 000.

Nevýhody:

Ťažká identifikácia totožných bodov na obidvoch snímkach pretože je potrebná veľká fotografická základnica.

Stereo fotogrametria

Zostrojenie stereo komparátoru v roku 1901 umožnilo stereoskopické merania a pozorovania. Odstránil sa problém s identifikáciou totožných bodov na dvoch snímkach. V roku 1911 zostrojili stereo autograf – umožňuje súčasne so stereoskopickým vymeriavaním kresliť.

Digitálna fotogrametria

Je to postupný proces, v ktorom sa buď digitalizujú snímky alebo sa obrazy získavajú priamo digitálnymi kamerami. Potom sa digitálne údaje spracúvajú na počítači.

Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one