Geodézia na internete

Výhody fotogrametrie

-       Meranie bez potreby dotyku s predmetom.

-       Informácie o predmete sa získavajú v okamihu vyhotovenia snímky – umožňuje merať aj predmety tvarovo premenlivé a pohyblivé.

-       Mapovanie sa uskutočňuje mimo priestoru predmetu.

-       Meraný objekt môže byť v skupenstve pevnom, kvapalnom, plynom a môže byť mikroskopický malí alebo extrémne veľký.

-       V spojení s meraním času môžeme zachytiť javy prebiehajúce v čase.

-       Zameriavané územie nemusí byť prístupné.


Využitie fotogrametrie

-       Armáda (poloha a vyzbrojenosť nepriateľa...)
-       Pri tvorbe máp (veľkých, stredných a malých mierok)
-       Skúmanie vesmíru – trojrozmerné zobrazenie – diaľkový prieskum zeme
-       Meteorológia (predpoveď počasia)
-       Archeológia (neprebádané územia kde ľudia ešte nevkročili)
-       Geológia (objavovanie nových zdrojov nerastných surovín)
-       Lesníctvo (porastové mapy, projekty pestovania a ťažby, pri odhade a odstraňovania škôd po škodcoch a živelných pohromách)
-       Poľnohospodárstvo (pozemkové úpravy)
-       Kriminalistika (zameriavanie miesta činu)
-       Medicína - Rengenológia
Stránka nebola podrobená jazykovej a obsahovej úprave. Úpravy sa vykonávajú postupne, preto Vás žiadame v prípade nájdenia chýb nás kontaktujte na email: robosipos@gmail.com.
image hosted by ImageVenue.com Kliknutím na takto podčiarknutý a zvýraznený text sa Vám zobrazí článok alebo obrázok týkajúci sa slova ktoré je podčiarknuté.
Geodetická kancelária

© 2012 geodezia.denicek.eu, email: robosipos@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one